We’re building a better financial world

บริษัท สยาม วาลิดัส  แคปปิตอล จำกัด ผู้ให้บริการแพลทฟอร์มคราวด์ฟันดิง สำหรับธุรกิจ SMEs  เป็นบริษัทจากต่างชาติรายแรกที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ในการให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง ในประเทศไทย สำหรับการระดมทุนในรูปแบบหุ้นกู้ เพื่อธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย
ภายใต้ใบอนุญาตนี้ บริษัท สยาม วาลิดัส แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ Validus กลุ่มบริษัทฟินเทคชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน และเป็นพันธมิตรกับ บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจจัดจำหน่ายในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน จะให้การสนับสนุนธุรกิจ SMEs ในการระดมทุนผ่านรูปแบบคราวด์ฟันดิงเพื่อขยายธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและการเติบโตของธุรกิจควบคู่กับเศรษฐกิจของประเทศไทย
Validus ก่อตั้งในปี 2558 โดยมีพันธกิจในการเพิ่มโอกาสทางการเข้าถึงบริการทางการเงินให้กับธุรกิจ SMEs ในปัจจุบัน Validus เป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีดำเนินงานในประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม Validus เป็นบริษัทฟินเทคที่ได้รับรางวัลจากการนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลและระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ SMEs ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสามารถระดมทุนจากนักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนสถาบัน Validus ได้รับอนุญาตจากธนาคารกลางสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore) และได้ลงทะเบียนกับ Financial Services Supervisory Authority (OJK) ในเดือนเมษายน 2562 สำหรับการดำเนินธุรกิจในอินโดนีเซียภายใต้ชื่อ Batumbu
ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.validus.sg

ทีมงานสยาม วาลิดัส

Validus ได้นำแนวทาง 'glocal' มาใช้ในประเทศไทย เช่นเดียวกับในสิงคโปร์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม
ซึ่งหมายถึง การสร้างทีมงานคนไทย โดยใช้กลยุทธ์และมุมมองระดับสากลในการดำเนินธุรกิจ
Wareemon Niyomthai
วรีมน นิยมไทย
Chief Executive Officer
Chanat Uchukanokkul
ชณัฐ อุชุกนกกุล
Chief Risk and Compliance Officer
Rosakorn Srimongkol
รสกร ศรีมงคล
Chief of Product Officer
Sumanyat Honghiran
สุมรรยาท หงส์หิรัญ
Head of Investor Relations
Aomkon Poomsang
อ้อมกร พุ่มแสง
Head of Finance
Archava Thaluang
อาชว ท่าหลวง
Head of Business Development
paitoonnetprasertkul
ไพฑูรย์ เนตรประเสริฐกุล
Head of Commercial
kasidet-senior-data-analyst
กษิดิ์เดช เกตุสุทธิ์
Senior Data Analyst

ได้รับการไว้วางใจและสนับสนุนโดยธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) ชั้นนำ

บริษัท Fintech ชั้นนำที่มีการดำเนินงานแล้วใน 4 ประเทศ

16,000 ล้านบาท

มูลค่าการลงทุน (ทุกตลาด)

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลต่าง ๆ ที่เราได้รับ เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสำเร็จของวาลิดัส ในการเพิ่มศักยภาพให้กับ SMEs และนักลงทุน ผ่านเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มของเรา
International-Banking-Awards-2020-273x182
FINEXT-Awards-2019
Global-Banking-Finance-Awards-2020-273x182
ShareInvestor-Awards-2019