We’re building a better financial world

บริษัท สยาม วาลิดัส  แคปปิตอล จำกัด ผู้ให้บริการแพลทฟอร์มคราวด์ฟันดิง สำหรับธุรกิจ SMEs  เป็นบริษัทจากต่างชาติรายแรกที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ในการให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง ในประเทศไทย สำหรับการระดมทุนในรูปแบบหุ้นกู้ เพื่อธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย
ภายใต้ใบอนุญาตนี้ บริษัท สยาม วาลิดัส แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง Validus กลุ่มบริษัทฟินเทคชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน และบริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจจัดจำหน่ายในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน จะให้การสนับสนุนธุรกิจ SMEs ในการระดมทุนผ่านรูปแบบคราวด์ฟันดิงเพื่อขยายธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและการเติบโตของธุรกิจควบคู่กับเศรษฐกิจของประเทศไทย
Validus ก่อตั้งในปี 2558 โดยมีพันธกิจในการเพิ่มโอกาสทางการเข้าถึงบริการทางการเงินให้กับธุรกิจ SMEs ในปัจจุบัน Validus เป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีดำเนินงานในประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม Validus เป็นบริษัทฟินเทคที่ได้รับรางวัลจากการนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลและระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ SMEs ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสามารถระดมทุนจากนักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนสถาบัน Validus ได้รับอนุญาตจากธนาคารกลางสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore) และได้ลงทะเบียนกับ Financial Services Supervisory Authority (OJK) ในเดือนเมษายน 2562 สำหรับการดำเนินธุรกิจในอินโดนีเซียภายใต้ชื่อ Batumbu
ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.validus.sg

ทีมงานสยาม วาลิดัส

Validus มีแนวทางการดำเนินธุรกิจแบบ 'glocal' เหมือนกันในทุกประเทศ ทั้งในประเทศไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม นั่นคือ การสร้างทีมงานคนไทย โดยใช้กลยุทธ์และมุมมองระดับสากลในการดำเนินธุรกิจ
Wareemon Niyomthai
วรีมน นิยมไทย
Chief Executive Officer

ก่อนร่วมงานกับสยาม วาลิดัส คุณวรีมนมีประสบการณ์กว่า 28 ปี ในอุตสาหกรรมการให้บริการทางการเงิน (Financial Services) และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณวรีมนเป็นผู้นำภาคธุรกิจเอสเอ็มอี ที่ธนาคารพาณิชย์ถึง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย และ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดไทย และยังเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้สนับสนุน (Executive Sponsor) แก่โครงการ Transformation ในธนาคารต่างๆ เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารซีไอเอ็มบีไทย นอกจากนี้ คุณวรีมนยังมีทักษะที่ดีเยี่ยมในการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ (Strategic Development) และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ (Business Transformation) อีกด้วย

Chanat Uchukanokkul
ชนัฐ อุชุกนกกุล
Chief Risk and Compliance Officer

คุณชณัฐมีประสบการณ์ทำงานในภาคธุรกิจการธนาคารมากว่า 15 ปี โดยเฉพาะในส่วนภาคธุรกิจเอสเอ็มอี คุณชณัฐเคยร่วมงานกับธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ได้แก่ ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ (ไทย) ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย และธนาคารซีไอเอ็มบีไทย โดยมีประสบการณ์ทั้งในส่วนการอนุมัติสินเชื่อเอสเอ็มอี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Supply Chain Financing  การปรับปรุงกระบวนการทำงาน และงานกำกับการปฏิบัติงาน โดยก่อนมาร่วมงานกับสยาม วาลิดัส คุณชณัฐมีประสบการณ์ร่วมผลักดันในโครงการ Transformation กระบวนการอนุมัติสินเชื่อเอสเอ็มอี ตั้งแต่การพัฒนาระบบ credit scoring ระบบการพิสูจน์รายได้ การใช้ระบบ automation ในกระบวนการอนุมัติสินเชื่อ และยังได้มีประสบการณ์ดูแลทีมงานกำกับปฏิบัติงานซึ่งดูแลกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทางการต่างๆที่เกี่ยวข้อง  คุณชณัฐสำเร็จการศึกษาระดับปริญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) จาก Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

Connect with Chanat on Linkedin→

Rosakorn Srimongkol
รสกร ศรีมงคล
Chief of Product Officer

คุณรสกรมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในภาคธุรกิจเอสเอ็มอีของอุตสาหกรรมการเงินและการธนาคารมากว่า 12 ปี ก่อนร่วมงานกับสยาม วาลิดัสคุณรสกรเป็นผู้ริเริ่มโครงการสินเชื่อเพื่อเอสเอ็มอีครั้งแรกให้แก่ธนาคารกสิกรไทยในปี 2551 เพื่อส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจเอสเอ็มอี หลังจากนั้นในปี 2557

คุณรสกรได้ร่วมงานกับธนาคารกรุงไทยเพื่อจัดตั้งแผนกใหม่ (sSME Business Transforming) ที่พลิกโฉมธุรกิจค้าปลีกไปสู่ภาคธุรกิจใหม่ นอกจากนี้ คุณรสกรยังเป็นผู้นำธุรกิจของ Ascend Money บริษัท FinTech ที่ให้กู้ยืมในระดับภูมิภาค และประสบความสำเร็จในการเปิดตัวสินเชื่อดิจิทัลสำหรับเอสเอ็มอี SME ภายในระบบนิเวศของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และในประเทศเวียดนาม

Sumanyat Honghiran
สุมรรยาท หงส์หิรัญ
Head of Investor Relations

คุณสุมรรยาทมีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในธุรกิจ Private Banking ดูแลบริหารทรัพย์สินให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยคุณสุมรรยาทเริ่มต้นเส้นทางอาชีพนี้ที่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แผนกบริหารเงิน ซึ่งคุณสุมรรยาททำงานในส่วนการออกพันธบัตรของธนาคาร และขายให้กับผู้ลงทุน

ต่อมา คุณสุมรรยาทดำรงตำแหน่ง Senior Private Banker ที่ธนาคารกสิกรไทยเป็นเวลา 8 ปี แนะนำการจัดสรรสินทรัพย์ให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่รวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (High Net Worth/Ultra Hight Net Worth )

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับสยาม วาลิดัส แคปปิตอล คุณสุมรรยาทดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารการลงทุนส่วนบุคคล (Private Portfolio Management) ที่ บล. ไทยพาณิชย์ เป็นเวลา 5 ปี

นอกจากนี้ คุณสุมรรยาทยังเป็นนักวางแผนการเงินที่ได้รับการรับรอง (Certified Financial Planner) ตั้งแต่ปี 2557

Aomkon Poomsang
อ้อมกร พุ่มแสง
Head of Finance

คุณอ้อมกรมีประสบการณ์มากกว่า 17 ปี ในด้านบัญชีและการเงินของธุรกิจนำเข้า / ส่งออก, FinTech, E-commerce และธุรกิจประกันภัย

ก่อนที่จะร่วมงานกับสยาม วาลิดัส แคปปิตอล คุณอ้อมกรได้จัดตั้งระบบการบัญชีและการเงินทั้งหมดสำหรับบริษัทสตาร์ทอัพที่ทำธุรกิจนายหน้าประกันภัย และใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน

Archava Thaluang
อาชว ท่าหลวง
Head of Business Development

คุณอาชวมีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในการวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ และการขายผ่านครือข่ายการจัดจำหน่ายของเครือปูนซิเมนต์ไทย (SCG) ความเชี่ยวชาญของคุณอาชวนั้นรวมถึงเรื่อง Supply Chain และโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรมการค้าปลีก

ก่อนร่วมงานกับสยาม วาลิดัส คุณอาชวได้นำทีมสร้างแพลตฟอร์ม E-Commerce สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในเครือปูนซิเมนต์ไทย ซึ่งเป็นการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ครั้งแรกของปูนซิเมนต์ไทย คุณอาชวได้รับใบอนุญาต Scrum Master License และเป็นคนแรกที่นำ agile methodology มาใช้ในฐานะผู้นำโครงการ นอกจากนี้คุณอาชวยังที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการออกแบบ customer journey และการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับแพลตฟอร์ม

คุณอาชวสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาการประเมินและวิเคราะห์มูลค่าหุ้น จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นอกจากนี้ คุณอาชวเป็นวิทยากรในการแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับ E-Commerce โลจิสติกส์ และ agile methodology

Connect with Archava on LinkedIn

paitoonnetprasertkul
สุมรรยาท หงส์หิรัญ
Head of Commercial

คุณไพฑูรย์ มีประสบการณ์ทำงานในภาคธุรกิจธนาคารภาคธุรกิจเอสเอ็มอีมากว่า 15 ปี คุณไพฑูรย์ เคยร่วมงานกับธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย และธนาคารซีไอเอ็มบีไทย โดยมีประสบการณ์ทั้งในส่วนการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจและการขายในสายงานเอสเอ็มอี 

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับสยาม วาลิดัส แคปปิตอล คุณไพฑูรย์ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารงานธุรกิจสัมพันธ์ พาณิชย์ธนกิจขนาดย่อม (Head of Small Business) ที่ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

คุณไพฑูรย์สำเร็จการศึกษาระดับปริญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และปริญญาโท จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Connect with Paitoon on LinkedIn →

ได้รับการไว้วางใจและสนับสนุนโดยธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) ชั้นนำ

บริษัท Fintech ชั้นนำที่มีการดำเนินงานแล้วใน 4 ประเทศ

16,000 ล้านบาท

มูลค่าการลงทุน (ทุกตลาด)

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลต่าง ๆ ที่เราได้รับ เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสำเร็จของวาลิดัส ในการเพิ่มศักยภาพให้กับ SMEs และนักลงทุน ผ่านเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มของเรา
International-Banking-Awards-2020-273x182
FINEXT-Awards-2019
Global-Banking-Finance-Awards-2020-273x182
ShareInvestor-Awards-2019