ทีมงานของเราจะคอยให้ความช่วยเหลือท่าน

เราตั้งเป้าที่จะช่วยผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างความเติบโตทางธุรกิจ โดยไม่ต้องใช้หลักประกัน
@siamvalidus +662-118-2854
การระดมทุนสำหรับกิจการและการออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

การระดมทุนสำหรับกิจการและการออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง
ทีมงานของเราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความต้องการเงินทุนของธุรกิจ ทางเลือกในการระดมทุน และตอบคำถามต่าง ๆ ของท่าน โดยสามารถติดต่อเราได้ที่ @siamvalidus (LINE) หรือ sme@siamvalidus.co.th

สอบถามและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ลงทุน

ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ลงทุนรายบุคคล หรือผู้ลงทุนสถาบัน ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ของเรายินดีให้ความช่วยเหลือ ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ @siamvalidus (LINE) หรือ ir@siamvalidus.co.th

สนใจทำธุรกิจร่วมกัน

เรายินดีต้อนรับบริษัทต่าง ๆ ที่สนใจเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ เช่น ต้องการจัดหาเงินทุนให้แก่เครือข่าย SMEs และแสวงหาโอกาสในการร่วมมือทางธุรกิจ สามารถติดต่อเราได้ที่ info@siamvalidus.co.th

ติดต่อเรา

การส่งแบบฟอร์มนี้แสดงว่าท่านยินยอมให้ติดต่อทางอีเมลและ/หรือหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ท่าน และยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา