เกี่ยวกับเรา

We’re building a better financial world
บริษัท สยาม วาลิดัส แคปปิตอล จำกัดเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

สยาม วาลิดัส เป็นบริษัทในกลุ่มวาลิดัส ซึ่งเป็นบริษัทฟินเทคชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน และเป็นพันธมิตรกับ บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด มีพันธกิจในการสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของ SMEs ในประเทศไทย ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ผ่านการระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิง เพื่อเสริมสภาพคล่องและรองรับการเติบโตของธุรกิจ

วิสัยทัศน์

SMEs ถือเป็นกำลังหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน SMEs ยังคงประสบความท้าทายในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยข้อจำกัดต่างๆ สยาม วาลิดัส เป็นแพลตฟอร์มที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหานี้ เราตั้งเป้าที่จะจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่ธุรกิจ SMEs เพื่อปลดล็อคศักยภาพและให้ธุรกิจไทยได้มีโอกาสเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ทีมผู้บริหาร

ด้วยเทคโนโลยีระดับสากลจากวาลิดัสและประสบการณ์ด้านการระดมทุนผ่านช่องทางดิจิทัล ที่ช่วยส่งเสริมผลักดันให้ SMEs เติบโตอย่างรวดเร็วและยั่งยืน

Anand Periwal

Chief Executive Officer

ปรเมศวร์ นิสากรเสน

Vice President – Distribution and Retail Business

วิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์

President , SCG Smart Living and Distribution & Retail Business

Vikas Nahata

Co-Founder & Executive Chairman

Nikhilesh Goel

Co-Founder & Group CEO

รางวัลที่ได้รับ

ความตั้งใจของกลุ่ม วาลิดัส คือการเพิ่มศักยภาพให้กับ SMEs และเพิ่มทางเลือกให้กับนักลงทุน รางวัลต่างๆที่ได้รับเป็นเครื่องการันตีถึงคุณภาพ และความสำเร็จของเป้าหมายเรา

พันธมิตรของเรา

กลุ่ม วาลิดัส ได้รับการไว้วางใจและสนับสนุนจาก Venture Capital ชั้นนำ

ผลักดัน SMEs ไทยให้เติบโต พร้อมเพิ่มทางเลือกให้นักลงทุน เพื่อการเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน