เงินทุนหมุนเวียนสำหรับ SMEs
อนุมัติเร็ว ใช้งานสะดวก คล่องตัว

ระดมทุนง่าย ปลดล็อคข้อจำกัด
ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ทางเลือก สำหรับ SME ยุคใหม่
ระดมทุนผ่านแพลตฟอร์ม คราวด์ฟันดิง

สยาม วาลิดัส ช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นได้อย่างไร

สยาม วาลิดัส เป็นตัวกลางสำหรับให้ธุรกิจ SMEs ระดมทุนในรูปแบบการออกหุ้นกู้ ผ่านแพลตฟอร์มคราวด์ฟันดิง ช่วยปลดล็อคให้ธุรกิจของคุณสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

เงินทุนในรูปแบบหุ้นกู้ประเภทวงเงินหมุนเวียน เพื่อเสริมสภาพคล่อง หรือเพื่อการขยับขยายธุรกิจ เป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ SMEs ก้าวไปข้างหน้า พร้อมรับการเติบโตอย่างยั่งยืน

SMEs จะเข้าร่วมระดมทุนได้อย่างไร

SMEs เริ่มระดมทุนได้ง่ายๆ

1 ใช้เวลาสมัครไม่ถึง 15 นาที

2 รอผลการอนุมัติภายใน 48 ชั่วโมง

3 เริ่มระดมทุนให้กับธุรกิจของคุณได้ทันที

4 เมื่อระดมทุนสำเร็จ เงินจะเข้าบัญชีใน 3 วันทำการ

เข้าร่วมเลย

บริการของเรา

ระดมทุนในรูปแบบหุ้นกู้เงินทุนหมุนเวียน
อินวอย ไฟแนนซิ่ง
(Invoice Financing)

สำหรับผู้จำหน่ายสินค้า และผู้ให้บริการ (Supplier and Carrier)

ระยะเวลาชำระเงินคืน สูงสุด 4 เดือน
เปลี่ยนบัญชีรับชำระเงินค่าสินค้า* หมดกังวลเรื่องการเรียกเก็บเงินเมื่อครบกำหนด
อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 5.16% ต่อปี

* บัญชีสยาม วาลิดัส ปัจจุบันให้บริการเฉพาะคู่ค้าของเอสซีจี

ระดมทุนในรูปแบบหุ้นกู้เงินทุนหมุนเวียน
ดิสทริบิวเตอร์ ไฟแนนซิ่ง
(Distributor Financing)

สำหรับตัวแทนจำหน่าย และผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ (Dealer and Distributor)

ระยะเวลาชำระเงินคืน สูงสุด 4 เดือน
การเบิกใช้วงเงิน อ้างอิงใบแจ้งหนี้ที่สั่งซื้อสินค้ากับคู่ค้า
อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 5.88% ต่อปี

* ปัจจุบันให้บริการเฉพาะคู่ค้าของเอสซีจี

ระดมทุนในรูปแบบหุ้นกู้เงินทุนหมุนเวียน ทั่วไป
(Working Capital Loan)

สำหรับทุกธุรกิจ SMEs

สามารถเลือกวิธีชำระคืนได้ 2 วิธี

  • แบบชำระคืนครั้งเดียว ระยะเวลาชำระเงินคืน สูงสุด 4 เดือน
  • แบบผ่อนชำระรายเดือน ระยะเวลาชำระเงินคืน 12 เดือน
อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 5.88% ต่อปี

คำถามที่พบบ่อย

ใครสามารถออกหุ้นกู้ผ่านแพลตฟอร์มของสยาม วาลิดัส ได้บ้าง

คุณสมบัติผู้ออกหุ้นกู้:

  1. จดทะเบียนประกอบธุรกิจในประเทศไทย ในรูปแบบ บริษัทจำกัด หรือ บริษัทจำกัด (มหาชน)
  2. มีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 คน เป็นคนไทย (ซึ่งถือหุ้นไม่น้อยกว่า 20%) โดยต้องเป็นผู้มีส่วนในการตัดสินใจดำเนินธุรกิจ และอาศัยอยู่ในประเทศไทย

การออกหุ้นกู้ผ่านคราวด์ฟันดิง มีขั้นตอนอะไรบ้าง

4 ขั้นตอนในการออกหุ้นกู้ผ่านคราวด์ฟันดิง

ขั้นตอนที่ 1 : การกรอกใบสมัครและทำแบบประเมินความเสี่ยงของผู้ออกหุ้นกู้

การขอระดมทุนบนแพลตฟอร์มของ สยาม วาลิดัส จะต้องเตรียมข้อมูลดังนี้
– ข้อเสนอเพื่อระดมทุน เช่น เพื่อขยายธุรกิจ, เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน, เพื่อการรวมหนี้
– อัพโหลดเอกสารสำหรับประเมินความเสี่ยงของผู้ออกหุ้นกู้

สยาม วาลิดัส จะทำการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือทางการเงินของผู้ขอออกหุ้นกู้ และทำการจัดอันดับความเสี่ยง (credit scoring) ซึ่ง score ที่ได้รับจะมีผลต่อการกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ผู้ขอออกหุ้นกู้ต้องชำระคืน  โดยผู้ขอออกหุ้นกู้ต้องลงนามรับทราบและยินยอมผลการจัดอันดับความเสี่ยงและเงื่อนไขต่างๆ (ลงนามเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์)

ขั้นตอนที่ 2 : การลงทะเบียนซื้อหุ้นกู้ คราวด์ฟันดิง

หลังจากที่ผู้ขอออกหุ้นกู้ลงนามรับทราบและยินยอมผลการจัดอันดับความเสี่ยงฯ  สยาม วาลิดัส จะขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ดังกล่าวให้มีการเสนอขายบนแพลตฟอร์มของสยาม วาลิดัส  เพื่อให้ผู้ลงทุนใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน

เมื่อผู้ลงทุนทำการลงทะเบียนจองซื้อหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงแล้ว และสามารถระดมทุนได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ผู้ออกหุ้นกู้จะออกใบหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงให้ผู้ลงทุน แต่หากการจองซื้อไม่สำเร็จ ผู้ลงทุนจะได้รับค่าจองซื้อกลับคืน

ขั้นตอนที่ 3 : การออกใบหุ้นกู้ คราวด์ฟันดิง

บริษัทผู้ออกหุ้นกู้ พิจารณารายละเอียดของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง รวมทั้งข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ และออกใบหุ้นกู้ คราวด์ฟันดิง ให้กับผู้ลงทุน  โดยเงินทุนจะถูกโอนจาก custodian ไปยังผู้ออกหุ้นกู้

ขั้นตอนที่ 4 : ข้อกำหนดของผู้ออกหุ้นกู้

สยาม วาลิดัส จะเป็นผู้ดูแลหุ้นกู้ที่ขึ้นทะเบียนบนแพลตฟอร์ม และจะติดตามการจ่ายชำระคืนเงินกู้ตามเงื่อนไขให้แก่ผู้ลงทุน ตลอดอายุสัญญาของหุ้นกู้

ทำอย่างไรหากผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสบปัญหาและอาจนำไปสู่การผิดนัดชำระหนี้ กรุณาติดต่อสยาม วาลิดัส ทันที เพื่อที่เราจะได้ช่วยเหลือให้คำแนะนำและหาแนวทางผ่อนปรนเงื่อนไขการจ่ายชำระคืนเงินกู้ เช่น การขอขยายอายุสัญญาของหุ้นกู้ หรือ การเปลี่ยนวันครบกำหนดชำระหนี้ เป็นต้น

SMEs ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างในการเข้าร่วมคราวด์ฟันดิง

  1. หนังสือรับรองบริษัท
  2. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
  3. Bank statement (บัญชีหลักของบริษัท)
  4. งบการเงินล่าสุดของบริษัท
  5. ผลการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรของบริษัท
  6. สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นหลัก (ที่ถือหุ้นเกินกว่า 20%)

ชำระคืนเงินกู้ผ่านช่องทางใดได้บ้าง

การโอนเงินผ่านธนาคาร หรือ การหักบัญชีเงินฝาก

ชำระคืนเงินหรือถอนหุ้นกู้คืนได้ก่อนกำหนดหรือไม่

สามารถทำได้ ในกรณีที่ต้องการจ่ายชำระเงินกู้เต็มจำนวน (กรุณาติดต่อเรา เพื่อให้คำแนะนำและแจ้งสรุปภาระหนี้)

เปลี่ยนวันชำระคืนเงินกู้ได้หรือไม่

ตารางการชำระคืนเงินกู้ได้ถูกกำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนการลงทุน หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงตารางดังกล่าว กรุณาติดต่อเรา

อัตราดอกเบี้ยคิดเป็นเท่าไหร่

อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 5-17% ต่อปี โดยมีความแตกต่างกันขึ้นกับปัจจัย เช่น โปรไฟล์ของ SMEs ผู้ออกหุ้นกู้, ผลการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต, ประเภทของวงเงินกู้ และระยะเวลาการกู้ยืม เป็นต้น

เข้าร่วมคราวด์ฟันดิงกับเราวันนี้ เพื่อก้าวที่เติบโตของธุรกิจคุณ