ผลตอบแทนกำหนดชัดเจน
ไม่ผันผวนตามตลาดหุ้น เพิ่มทางเลือกการลงทุน และกระจายความเสี่ยง

ผลตอบแทน
ขึ้นอยู่กับ Credit Score

เลือกระยะเวลารับผลตอบแทนได้ตามต้องการ ลงทุนระยะสั้น 1-4 เดือน หรือ ระยะยาวสูงสุด 12 เดือน

พลิกโฉมการลงทุนใน SMEs ไทย
เปิดกว้างและอิสระแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

ก้าวเข้าสู่การลงทุนใน SMEs ศักยภาพสูงของไทยได้อย่างง่ายๆ ด้วยแพลตฟอร์มคราวด์ฟันดิงจากสยาม วาลิดัส ที่มีระบบ AI ช่วยคัดเลือกธุรกิจที่ตรงกับความต้องการ พร้อมคาดการณ์ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี และมี Dashboard สรุปผลการลงทุนแบบ Real-time สามารถดูได้ทุกที่ ทุกเวลา

30,000
ล้านบาท

ลงทุนใน SMEs

90

ของผู้ระดมทุนกลับมาใช้บริการอีก

แหล่งข้อมูล : บทวิเคราะห์ตลาดโดยรวมของทั้งกลุ่ม Validus (โดยข้อมูลภายในของ Validus Group) ณ วันที่ 1 ส.ค. 64

กลุ่มของบริษัทที่มาระดมทุนบนสยาม วาลิดัสแพลตฟอร์ม

แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 คู่ค้าของ SCGและบริษัทในเครือ SCG

สยาม วาลิดัส ได้รับข้อมูลการค้าซึ่งหมายรวมถึงข้อมูลการซื้อ-ขายและอื่นๆของบริษัทที่ระดมทุน เพื่อประกอบการจัดทำ SV rating การพิจารณาเป็นไปตามมาตรฐานการพิจารณาของสยาม วาลิดัส และเพื่ออนุมัติให้ระดมทุนบนแพลตฟอร์ม –  ผู้ขายสินค้า/บริการ (Vendor / Supplier / Carrier)  ให้แก่ SCGและบริษัทในเครือ SCG –  กลุ่มผู้ซื้อที่เป็นคู่ค้าที่ทาง SCG แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย เช่น กลุ่มตัวแทนจำหน่ายสินค้าของ SCG (SCG Distributor/Dealer), กลุ่มผู้ซื้อทั่วไปเพื่อนำไปผลิตหรือจำหน่ายต่อ (Buyer)

กลุ่มที่ 2 คู่ค้าของพาร์ทเนอร์ของ สยาม วาลิดัส

สยาม วาลิดัส ได้รับความร่วมมือจากพาร์ทเนอร์ของ สยาม วาลิดัส ในการได้รับข้อมูลการค้าซึ่งอาจจะได้ทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อใข้ประกอบการจัดทำ SV rating ผู้ซื้อสินค้าจากกลุ่มตัวแทนจำหน่ายสินค้าของ SCG เพื่อนำไปขายต่อซึ่งได้แก่ กลุ่ม Sub-dealer ผู้ซื้อสินค้าจากพาร์ทเนอร์ของ สยาม วาลิดัส ซึ่งมีข้อมูลทางการค้าเพื่อใช้ประกอบการทำ SV rating

กลุ่มที่ 3 กลุ่ม SME ทั่วไป

สยาม วาลิดัส จะพิจารณาข้อมูลรายได้จากเอกสารการเสียภาษีของนิติบุคคลและเอกสารประกอบอื่น ตามมาตรฐานการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการคัดกรองบริษัทผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงของบริษัท เพื่ออนุมัติในการระดมทุนบนแพลตฟอร์ม กลุ่มผู้ประกอบการ SME ทั่วไป

การประเมินความเสี่ยงการลงทุน

สยาม วาลิดัส จัดทำ SV Score เพื่อให้นักลงทุนใช้ประเมินความเสี่ยงการลงทุนได้ด้วยตัวเอง โดย SV Score เป็นการประเมินระดับความเสี่ยงของบริษัทผู้ขอระดมทุน (SMEs) ที่ต้องการออกหุ้นกู้ โดยพิจารณาจากหลายปัจจัย เช่น ประเภทธุรกิจ, งบการเงิน, ประวัติทางการค้า เป็นต้นโดยมีการอัพเดตจากข้อมูลจริงเพื่อให้สะท้อนถึงศักยภาพของหุ้นกู้ ณ ปัจจุบัน

SV Score

A+

A

B+

B

C+

C

การจัดลำดับคะแนนของบริษัท SMEs ตาม scoring criteria ที่จัดทำด้วย อัลกอริทึม (Algorithm) ที่ได้รับการพัฒนาและทดลองกับข้อมูลของ SMEs ที่อยู่ในฐานข้อมูลของสยามวาลิดัสตลอดเวลา ซึ่งเป็นการประมวลผลทั้งผู้ขอระดมทุนที่ดำเนินธุรกิจ รวมถึงงบการเงินและข้อมูลการค้าประกอบกัน โดยแบ่ง rating ออกเป็น A+ / A / B+ / B / C+ / C ซึ่งสามารถบ่งบอกถึงศักยภาพของธุรกิจ ความแข็งแรงด้านการเงิน อย่างไรก็ตาม Credit rating ไม่ได้บ่งบอกถึงความสามารถชำระหนี้แต่อย่างใด ซึ่งการคำนวณในเรื่องความสามารถในการชำระหนี้จะเป็นอีกกระบวนการหนึ่ง ก่อนที่จะอนุมัติขึ้นระดมทุนผ่านแพลตฟอร์ม

สมัครเป็นนักลงทุนได้ง่ายๆ
ผ่านโทรศัพท์มือถือ

เพียงใช้เบอร์โทรศัพท์ อีเมล บัตรประชาชน และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือภาพหน้าจอบนแอปพลิเคชั่นของธนาคารที่มีเลขบัญชีของคุณ

ปลอดภัยทุกขั้นตอนด้วยการยืนยันตัวตนแบบ Live Photo พร้อมสมัครง่ายใน 3 ขั้นตอน

แพลตฟอร์มของเราทำงานอย่างไร

สร้างพอร์ตการลงทุนของคุณ

1 ลงทะเบียนและกรอกข้อมูล

2 ทดสอบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

3 อัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร

4 เริ่มลงทุนได้ภายใน 24 ชั่วโมง

โอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากกว่า เริ่มแล้ววันนี้

ลงทะเบียนเลย

วิธีค้นหาและลงทุนใน SMEs ที่น่าเชื่อถือ

1 ดูโอกาสการลงทุนที่อัปเดตใหม่

2 เลือกธุรกิจ SMEs ที่คุณสนใจ

3 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกิจการและหุ้นกู้

4 ลงทุนในกิจการได้เลย!

ลงทุนใน SMEs ได้อย่างเร็ว ง่ายและเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

ลงทะเบียนเลย

ผลิตภัณฑ์บนแพลตฟอร์มของเรา

หุ้นกู้เงินทุนหมุนเวียน
อ้างอิงใบแจ้งหนี้

ระยะเวลาลงทุน 1-6 เดือน
ผู้ระดมทุนเป็นธุรกิจคู่ค้าที่แข็งแกร่งในระบบ Supply Chain ของเอสซีจี
ได้รับผลตอบแทนสูง ระยะเวลาลงทุนสั้น

หุ้นกู้วงเงินหมุนเวียนทั่วไป

ระยะเวลาลงทุนสูงสุด 12 เดือน
สามารถเลือกรับผลตอบแทนทั้งหมดเมื่อครบกำหนด หรือรับเป็นรายเดือน
เลือกรับผลตอบแทนตามระดับวิเคราะห์ความเสี่ยงได้ด้วยตัวเอง

คำถามที่พบบ่อย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ คราวด์ฟันดิง

สยามวาลิดัส เป็นใคร

บริษัท สยาม วาลิดัส แคปปิตอล จำกัด (สยามวาลิดัส) เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มคราวด์ฟันดิง ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง สำหรับระดมทุนในรูปแบบหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง เพื่อธุรกิจเอสเอ็มอี (SMEs) ในประเทศไทย

สยามวาลิดัส เป็นบริษัทในกลุ่มวาลิดัส ซึ่งเป็นบริษัทฟินเทคชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน และเป็นพันธมิตรกับ บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด มีพันธกิจในการสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของ SMEs ในประเทศไทย ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ผ่านการระดมทุนแบบหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง เพื่อเสริมสภาพคล่องและรองรับการเติบโตของธุรกิจ

ทำไมต้องลงทุนในแพลตฟอร์มของสยามวาลิดัส

แพลตฟอร์มสยามวาลิดัส เป็นแพลตฟอร์มคราวด์ฟันดิงที่มีผลิตภัณฑ์การลงทุนทางเลือกให้กับนักลงทุน โดยที่
1. หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงจะมีผลตอบแทนกำหนดชัดเจน ไม่ผันผวนตามตลาดหุ้น เพิ่มทางเลือกการลงทุนและกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน
2. เลือกระยะเวลารับผลตอบแทนได้ตามต้องการ ลงทุนระยะสั้น 1-6 เดือน หรือ ระยะยาวสูงสุด 12 เดือน

คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนที่ผู้ลงทุนต้องรับความเสี่ยงเองโดยตรง ผู้ลงทุนจึงต้องทำความเข้าใจในความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายรวมถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง และความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้นจากการลงทุน หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนที่ไม่ได้รับประกันความเสี่ยงและอาจมีสภาพคล่องน้อยเนื่องจากช่องทางในการเปลี่ยนมืออาจมีจำกัด ซึ่งผู้ลงทุนอาจจะสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมด ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงจนเข้าใจ โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงให้ชัดเจน ก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง บริษัท สยาม วาลิดัส แคปปิตอล จำกัด เป็นเพียงแพลตฟอร์มผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงในการอำนวยความสะดวกช่องทางการลงทุนและข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาลงทุนของท่าน และบริษัทฯ ไม่อยู่ในฐานะผู้แนะนำการลงทุนใดๆ บนแพลตฟอร์มได้

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สยามวาลิดัส Call center 02-026 6547 หรือ IR@siamvalidus.co.th

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง คืออะไร?

การระดมทุนในรูปแบบหุ้นกู้ Crowdfunding เป็นการระดมทุนในรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีตราสารหนี้เป็นประเภทหุ้นกู้ การลงทุนประเภทนี้เปิดโอกาสให้นักลงทุนที่สนใจการลงทุนทางเลือกเพื่อผลตอบแทนที่มากกว่าตลาดทุนหรือเงินฝากทั่วไป ผ่านช่องทางการลงทุนของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มคราวด์ฟันดิง เช่น แพลตฟอร์มของสยามวาลิดัส

โดยผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงบนแพลตฟอร์มของสยามวาลิดัส จะเป็นกลุ่ม SMEs ที่ระดททุนในนามบริษัทจำกัด มีจุดประสงค์เพื่อนำเงินมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ ซึ่งรายละเอียดการขอระดมทุนจะระบุไว้ในเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้ (Debenture Fact Sheet)

 

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงแตกต่างจากหุ้นกู้ในตลาดอย่างไร

หุ้นกู้ Crowdfunding แตกต่างจากหุ้นกู้ทั่วไปอย่างไร? ท่านสามารถอ่านได้ที่ บทความ

คำเตือนด้านความเสี่ยง

การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนที่ผู้ลงทุนต้องรับความเสี่ยงเองโดยตรง ผู้ลงทุนจึงต้องทำความเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายรวมถึง (ก) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง และ (ข) ความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้นจากการลงทุน เนื่องจาก หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนที่ไม่ได้รับประกันความเสี่ยงและอาจมีสภาพคล่องน้อยเนื่องจากช่องทางในการเปลี่ยนมืออาจมีจำกัด ซึ่งผู้ลงทุนอาจจะสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมด ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ตนจะจองซื้อ โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงให้ชัดเจน ก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง

ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับสยามวาลิดัส (สำหรับนักลงทุนที่ลงทะเบียนและพร้อมลงทุนกับทาง SV)

ช่องทางในการติดต่อสยามวาลิดัส สามารถติดต่อได้ทาง

SV Call Center 02-026 6574

LINE Official (@siamvalidus)

Email

สำหรับผู้ระดมทุน SME@siamvalidus.co.th,

สำหรับนักลงทุน IR@siamvalidus.co.th,

สำหรับการติดต่อทั่วไป info@siamvalidus.co.th

เรื่องควรรู้ก่อนการลงทุน

ประเภทนักลงทุนที่สามารถลงทุนบนแพลตฟอร์มคราวด์ฟันดิง

ประเภทของนักลงทุนที่สามารถลงทุนในแพลตฟอร์มคราวด์ฟันดิงได้

1. นักลงทุนสถาบัน (Instituation Investor)

2. นักลงทุนรายย่อย (Retail Investor)

3. นักลงทุนรายใหญ (High Net Worth)

4. นักลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth)

กลุ่มของบริษัทที่มาระดมทุนบนสยามวาลิดัสแพลตฟอร์ม แบ่งออกเป็นกี่กลุ่ม

กลุ่มของบริษัทที่มาระดมทุนบนสยามวาลิดัสแพลตฟอร์ม แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 คู่ค้าของ SCG และบริษัทในเครือ SCG

สยามวาลิดัสได้รับข้อมูลทางการค้าซึ่งหมายรวมถึงข้อมูลการซื้อ-ขายและอื่นๆของบริษัทที่ระดมทุน เพื่อประกอบการจัดทำ สยามวาลิดัส rating การพิจารณาเป็นไปตามมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อของสยามวาลิดัส และเพื่ออนุมัติให้ระดมทุนบนแพลตฟอร์ม – ผู้ขายสินค้า/บริการ (Vendor / Supplier / Carrier) ให้แก่ SCG และบริษัทในเครือ SCG – กลุ่มผู้ซื้อที่เป็นคู่ค้าที่ทาง SCG แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย เช่น กลุ่มตัวแทนจำหน่ายสินค้าของ SCG (SCG Distributor/Dealer), กลุ่มผู้ซื้อทั่วไปเพื่อนำไปผลิตหรือจำหน่ายต่อ (Buyer)

กลุ่มที่ 2 คู่ค้าของพาร์ทเนอร์ของสยามวาลิดัส

สยามวาลิดัสได้รับความร่วมมือจากพาร์ทเนอร์ของสยามวาลิดัสในการได้รับข้อมูลการค้าซึ่งอาจจะได้ทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อใข้ประกอบการจัดทำ สยามวาลิดัส rating ผู้ซื้อสินค้าจากกลุ่มตัวแทนจำหน่ายสินค้าของ SCG เพื่อนำไปขายต่อซึ่งได้แก่ กลุ่ม Sub-dealer ผู้ซื้อสินค้าจากพาร์ทเนอร์ของสยามวาลิดัส ซึ่งมีข้อมูลทางการค้าเพื่อใช้ประกอบการทำ สยามวาลิดัส rating

กลุ่มที่ 3 กลุ่ม SMEs ทั่วไป

สยามวาลิดัสจะพิจารณาข้อมูลรายได้จากเอกสารการเสียภาษีของนิติบุคคลและเอกสารประกอบอื่น ตามมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อของสยามวาลิดัส เพื่ออนุมัติในการระดมทุนบนแพลตฟอร์ม กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ทั่วไป

เพราะอะไรจึงต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน (Knowledge Test)

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การลงทุนของนักลงทุนประเภทรายย่อย (Retail Investor) ที่กำหนดให้นักลงทุนต้องทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความรู้และความเสี่ยงในการลงทุนผ่านแพลตฟอร์มคราวด์ฟันดิงก่อนการลงทุน

อีกทั้ง การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนที่ผู้ลงทุนต้องรับความเสี่ยงเองโดยตรง ผู้ลงทุนจึงต้องทำความเข้าใจในความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายรวมถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง และความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้นจากการลงทุน เนื่องจาก หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนที่ไม่ได้รับประกันความเสี่ยง ซึ่งผู้ลงทุนอาจจะสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมด ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงจนเข้าใจ โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงให้ชัดเจน ก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง

ผลิตภัณฑ์หุ้นกู้ที่เสนอระดมทุนบนแพลตฟอร์มของสยามวาลิดัส

ผลิตภัณฑ์การลงทุน มี 3 ประเภท

สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนอ้างอิงใบแจ้งหนี้สำหรับผู้จำหน่ายสินค้าและบริการ:Invoice Financing (Disclosed)- CVF
– ระยะเวลาชำระเงินคืน สูงสุด 4 เดือน
– ประเภทการชำระคืน แบ่งเป็น ชำระคืนแบบครั้งเดียว (Bullet payment) และมีโอกาสในการชำระแบบบางส่วน (partial repayment)
* บัญชีสยามวาลิดัส ปัจจุบันให้บริการเฉพาะคู่ค้าของเอสซีจี

สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนอ้างอิงใบแจ้งหนี้สำหรับตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ซื้อสินค้าและบริการ: Distributor/Buyer Financing – CDF
– ระยะเวลาชำระเงินคืน สูงสุด 4 เดือน
– ประเภทการชำระคืน แบ่งเป็น ชำระคืนแบบครั้งเดียว (Bullet payment)

ผลิตภัณฑ์และอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อวงเงินหมุนเวียนทั่วไป Working Capital Loan – WC
– ระยะเวลาชำระเงินคืน 6 หรือ 12 เดือน
– ประเภทการชำระคืน แบ่งเป็น ชำระคืนแบบครั้งเดียว (Bullet payment) ชำระคืนแบบ ลดต้น ลดดอก (Installment payment) และชำระคืนแบบชำระดอกเบี้ยและเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดสุดท้าย (Interest Only payment)

ความเสี่ยงของผู้เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงในการประกอบธุรกิจ

ผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง คือ กลุ่ม SMEs ที่มีศักยภาพในการเติบโต และต้องการระดมทุนระยะสั้นเพื่อใช้ในการหมุนเวียนธุรกิจ หากเปรียบกับธุรกิจขนาดใหญ่ที่ระดมทุนในรูปแบบหุ้นกู้ อาจจะมีวัตถุประสงค์ในการกู้แตกต่างกัน ความเสี่ยงที่จะประกอบธุรกิจไม่สำเร็จจะสะท้อนตามศักยภาพธุรกิจของ SMEs และจุดประสงค์ในการเปิดระดมทุนคือใช้ในการหมุนเวียน จึงไม่ได้บ่งบอกว่าผู้ออกหุ้นกู้จะประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ

การซื้อขายเปลี่ยนมือสำหรับหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นหลักทรัพย์ที่สามารถซื้อขายและเปลี่ยนมือได้ แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงมีลักษณะเป็นหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำ คือ อาจมีจำนวนผู้สนใจที่ต้องการซื้อหรือขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงจำนวนจำกัด ซึ่งอาจส่งผลให้การซื้อขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงไม่เป็นไปตามที่ผู้ลงทุนต้องการในบางช่วงเวลา อีกทั้งปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานเข้ามารองรับในการรับซื้อหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง เพราะฉะนั้น การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำอาจมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นเมื่อต้องการที่จะขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมหรือต้องขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาซื้อเนื่องจากความต้องการรับซื้อที่น้อยลง ทั้งนี้ การเปลี่ยนมือเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิสำหรับการออกเสนอขายหุ้นกู้ ดังนั้น ควรพิจารณาความเสี่ยงและรับรู้ว่าสภาพคล่องของตลาดหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงอาจมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงได้ และควรศึกษาข้อมูลรวมไปถึงอ่านเอกสารรายละเอียดหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (Debenture Fact Sheet) ให้ละเอียด และวิเคราะห์ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง

เพราะอะไรฉันถึงไม่สามารถเปิดบัญชีนักลงทุนได้

การพิจารณาอนุมัติให้นักลงทุนสามารถลงทุนผ่านแพลตฟอร์มสยามวาลิดัสได้ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1. การยืนยันตัวตน หรือ Know Your Customer process (KYC) ปัญหาที่ทำให้กระบวนการอนุมัติการใช้งานล่าช้า คือ
– ส่งมอบเอกสารประกอบการสมัครไม่สมบูรณ์ คือ Live photo ซึ่งเป็นการถ่ายรูปเซลฟีคู่กับบัตรประชาชนและต้องมีพื้นหลังที่เป็นกระดาษรองระบุวันที่ถ่ายรูปชัดเจน
– เอกสารบัตรประชาชนหมดอายุ
– สำเนา Bookbank หรือ หน้า Mobile Banking ไม่ได้แสดงเลขที่บัญชีเต็มจำนวน

2. AI Declaration มีข้อมูลคุณสมบัตินักลงทุนไม่ครบถ้วน กรณีที่ท่านสมัครเป็นนักลงทุนที่นอกเหนือจาก Retail Investor จะต้องยืนยันและให้ข้อมูลในการยืนยันคุณสมบัตินักลงทุนผ่านแพลตฟอร์ม

ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครของท่านได้ ผ่านช่องทางในการติดต่อสยามวาลิดัส
สยามวาลิดัส Call Center 02-026 6574
หรืออีเมล
สำหรับผู้ระดมทุน SME@siamvalidus.co.th
สำหรับนักลงทุน IR@siamvalidus.co.th

ข้อมูลที่ควรศึกษาก่อนการลงทุน

Debenture factsheet คืออะไร

เอกสารแสดงรายละเอียดของผู้ระดมทุน เพื่อให้นักลงทุนสามารถพิจารณารายละเอียดของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงและรายละเอียดของธุรกิจของผู้ระดมทุน ซึ่งจะประกอบด้วย
1. วันที่เริ่มเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง: Opening Date for the offer
2. วันที่ปิดการเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง: Closing Date for the offer
3. ประเภทหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง: Type of Debenture
4. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง: Purpose for debenture
5. มูลค่ารวมของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่เสนอขาย: Requested Amount (Offer Size)
6. มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง: Face value
7. สัดส่วนการจองซื้อที่จะถือว่าเป็นการเสนอขายที่สำเร็จ: Investment Threshold
8. ระยะเวลาการลงทุน (วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้): Expected Tenor of Investment (Maturity Date)
9. อัตราดอกเบี้ย: Interest Rate
10. คะแนนเครดิต*: สยามวาลิดัส Rating
11. ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ: Administration Fees ที่นักลงทุนจะชำระให้กับสยามวาลิดัส
12. ตารางอัตราดอกเบี้ยรายผลิตภัณฑ์: Interest rate table by product
13. ข้อมูลอื่นของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้: Other Information on SMEs
14. ความเสี่ยงเกี่ยวกับบริษัท: Business Risk
15. เอกสารประกอบ / Relevant Documents:
a. <หนังสือรับรองบริษัท (Company Certificate)>
b. <งบการเงินของบริษัท (Financial statements of SMEs)>
c. <งบแสดงฐานะทางการเงิน (Company’s Balance Sheet)>
d. <งบการเงินล่าสุดฉบับผู้สอบบัญชีรับรอง (Audited Financial statement of SMEs>
16. หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ดำเนินการอยู่: Open Facilities
17. ตารางการชำระคืน: Repayment Schedule

การสอบทานข้อมูลการเสนอขายและลักษณะการเสนอขายของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

การสอบทานข้อมูลการเสนอขายและลักษณะการเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ดำเนินการโดยแพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มอาจมีบทบาทในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายและลักษณะการเสนอขายซึ่งดำเนินการโดยผู้เสนอขายหุ้นกู้ฯ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ แพลตฟอร์มจึงจัดให้มีมาตรฐานการพิจารณาโดยกำหนดให้ผู้ระดมทุนจะต้องยื่นเอกสารประกอบ นอกจากนี้ แพลตฟอร์มตัวกลางอาจเป็นช่องทางในการทำธุรกรรมการลงทุนหรือการสื่อสารระหว่างผู้ลงทุนกับผู้เสนอขายหุ้นกู้ฯ แต่การเปิดเผยข้อมูลและลักษณะการเสนอขายขึ้นอยู่กับนโยบายและวิธีการทำงานของแพลตฟอร์ม นักลงทุนจะต้องอ่านหนังสือข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (Debenture Fact Sheet) ก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง

การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงมีความเสี่ยงในเรื่องของเงินต้นหรือไม่

การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนที่ผู้ลงทุนต้องรับความเสี่ยงเองโดยตรง ผู้ลงทุนจึงต้องทำความเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายรวมถึง (ก) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง และ (ข) ความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้นจากการลงทุน เนื่องจาก หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนที่ไม่ได้รับประกันความเสี่ยงและอาจมีสภาพคล่องน้อยเนื่องจากช่องทางในการเปลี่ยนมืออาจมีจำกัด ซึ่งผู้ลงทุนอาจจะสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมด ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ตนจะจองซื้อ โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงให้ชัดเจน ก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง

ความเสี่ยงของผู้เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงในการประกอบธุรกิจ

ผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง คือ กลุ่ม SMEs ที่มีศักยภาพในการเติบโต และต้องการระดมทุนเพื่อใช้ในการหมุนเวียนธุรกิจ หากเปรียบกับธุรกิจขนาดใหญ่ที่ระดมทุนในรูปแบบหุ้นกู้ที่วงเงินการออกหุ้นกู้ค่อนข้างสูง อาจจะมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนที่แตกต่างกัน ความเสี่ยงที่จะประกอบธุรกิจไม่สำเร็จจะสะท้อนตามศักยภาพธุรกิจของ SMEs และจุดประสงค์ในการเปิดระดมทุนคือใช้ในการหมุนเวียน จึงไม่ได้บ่งบอกว่าผู้ออกหุ้นกู้ฯ จะประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ

ถ้าผู้เสนอขายหุ้นกู้เปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จ นักลงทุนเรียกร้องค่าเสียหายอะไรได้บ้าง?

หากผู้เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงมีการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จ นักลงทุนสามารถใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จะเป็นผู้เรียกร้องค่าเสียหายตาม พ.ร.บ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยค่าเสียหายดังกล่าวจะเป็นค่าปรับซึ่งจะต้องส่งให้กระทรวงการคลัง ดังนั้น นักลุงทุนที่เสียหายจึงไม่สามารถรับค่าเสียหายที่เป็นค่าปรับได้

เมื่อลงทุนไปแล้วผู้ออกหุ้นกู้ผิดนิดชำระ จะมีกระบวนการอย่างไร

เมื่อหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงมีการชำระล่าช้า จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

เมื่อสยามวาลิดัสได้รับข้อมูลที่หุ้นกู้จะมีการผิดนัดชำระหนี้ และ/หรือ หุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้เมื่อถึงวันที่ครบกำหนดระยะเวลา สยามวาลิดัสจะทำการแจ้งนักลงทุนทางอีเมลและช่องทางการติดต่อพิเศษสำหรับกรณีหุ้นกู้ผิดนัดชำระ เพื่อให้นักลงทุนทราบว่าหุ้นกู้ดังกล่าวจะเข้าสู่กระบวนการติดตามทวงถามหนี้ทันที
ทั้งนี้กรณีที่ผู้ขอระดมทุนแจ้งขอปรับโครงสร้างหนี้หรือเลื่อนระยะเวลาการชำระเงิน สยามวาลิดัสจะดำเนินการแจ้งนักลงทุนเพื่อนัดหมายประชุมผู้ถือหุ้นกู้ต่อไป หากไม่สามารถติดตามทวงถามหนี้ได้และสิ้นสุดกระบวนการติดตามหนี้แล้ว นักลงทุนจะต้องเสียเงินต้นที่ลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงนั้นไป

 

ทางเลือกของนักลงทุน เมื่อหุ้นกู้มีการผิดนัดชำระ

การบริหารจัดการหนี้เสียทั้งหมด 4 ทางเลือก ดังนี้
1. การบริหารจัดการหนี้ด้วยตนเอง กรณีก่อนการตกลงปรับโครงสร้างหนี้ หากนักลงทุนรายใดต้องการบริหารจัดการหนี้ภายใต้หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงของตนเองด้วยตนเองแยกต่างหาก นักลงทุนซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงดังกล่าวสามารถแสดงความจำนงด้วยการส่งหนังสือแจ้งมายังสยามวาลิดัสโดยตรงได้ว่า นักลงทุนต้องการบริหารจัดการหนี้หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงดังกล่าวด้วยตนเอง ซึ่งในกรณีนี้หนี้ของนักลงทุนนั้นจะไม่ถูกรวมเข้าไปในมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะมีการเสนอเพื่อการตกลงปรับโครงสร้างหนี้
2. การตกลงปรับโครงสร้างหนี้ หากบริษัทมีความสามารถและความตั้งใจในการชำระคืน ซึ่งกรณีการปรับโครงสร้างหนี้นี้จะดำเนินการโดยผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงของผู้ถือหุ้นกู้ฯ ที่ถือหุ้นกู้ฯ เกิน 25% และจะมีการลงนามในสัญญารับสภาพหนี้ร่วมกันระหว่างผู้ถือหุ้นกู้ฯ ทุกท่านและบริษัทผู้ออกและเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง
กรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงตกลงลงนามผูกพันตามสัญญารับสภาพหนี้ร่วมกับผู้ถือหุ้นกู้ฯ รายอื่นทั้งหมดแล้ว ผู้ถือหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงรายใดรายหนึ่งจะไม่สามารถดำเนินการตกลงเจรจาแยกต่างหากกับบริษัทผู้ออกและเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงได้อีก เนื่องจากการเจรจาหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระหว่างผู้ถือหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงรายดังกล่าวกับบริษัทผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงย่อมจะสร้างผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่เป็นเจ้าหนี้รายอื่น หากต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญารับสภาพหนี้ต้องเป็นการแก้ไขด้วยการแจ้งผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงร่วมกันใหม่ เพื่อแก้ไขสัญญารับสภาพหนี้ดังกล่าวอีกครั้งเท่านั้น
3. การฟ้องร้องดำเนินคดี หากเป็นกรณีที่ (ก) ไม่สามารถติดต่อผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงได้ หรือ (ข) ผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงไม่มีความสามารถหรือความตั้งใจจะชำระคืนหนี้สิน หรือ (ค) ผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงผิดนัดตามสัญญารับสภาพหนี้อีกครั้ง สยามวาลิดัสจะเสนอให้มีการดำเนินกระบวนการฟ้องร้องคดีต่อไป โดยการว่าจ้างทนาย
4. การขายหนี้เสียให้แก่บริษัทบริหารจัดการหนี้สิน สำหรับทางเลือกใหม่ตามที่นักลงทุนเสนอมานี้
สำหรับการเลือกทางเลือกที่ 4 นี้เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงแต่ละรายโดยตรง แยกต่างหากจากกัน ที่จะตัดสินใจขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ผิดนัดดังกล่าวหรือไม่ โดยราคาซื้อขายจะขึ้นกับบริษัทจัดการหนี้ที่จะเสนอมาและส่วนใหญ่บริษัทเหล่านี้จะทำการเสนอราคาเป็นรอบๆ โดย1 ปีจะมีการเสนอราคาประมาณ 1-2 รอบ

 

การสนับสนุนด้านเทคนิค

ลืมรหัสผ่าน ต้องทำอย่างไร

กรณีที่ท่านลืมรหัสผ่าน ท่านสามารถดำเนินการได้ดังนี้

1.กด “ลืมรหัสผ่าน”

2.กรอกที่อยู่อีเมลที่ใช้ลงทะเบียนกับสยามวาลิดัส

3.โปรดตรวจสอบกล่องจดหมายในอีเมลของท่านและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่าน

บัญชีโดนล็อกต้องทำอย่างไร

กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าใช้งานบัญชีได้เนื่องจากถูกระงับบัญชี

กรุณาติดต่อ Siam Validus Call center โทร +(66) 2-026-6574 หรือ
Email มาที่ IR@siamvalidus.co.th ด้วยอีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับทางสยามวาลิดัส

ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว ต้องทำอย่างไร

ท่านสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวได้โดยดำเนินการดังนี้

1.  ดาวน์โหลด “แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล”
2. กรอกรายละเอียด “แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล” ตามข้อมูลที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลง และลงนามในเอกสารให้สมบูรณ์
3. เข้าสู่ระบบ และดำเนินการอัปโหลด “แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล” บนเว็บไซต์ของสยามวาลิดัส
4. เมื่ออัปโหลดเอกสารแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์สำเร็จ ท่านจะต้องแจ้งขอเปลี่ยนข้อมูลมาที่อีเมล operation@siamvalidus.co.th เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการในลำดับต่อไป
5. เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบเอกสารและดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูล มีระยะเวลาดำเนินการ 1 วันทำการ

กรณีที่ท่านเปลี่ยนแปลง ชื่อ – นามสกุล จะต้องแนบเอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลงดังนี้
1. ภาพถ่ายบัตรประชาชนใบปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ หน้า – หลังที่ชัดเจน ( กรณีใช้สำเนาบัตรประชาชน กรุณาลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยไม่บดบังข้อมูลบนเอกสาร)
2. โปรดแนบเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลหรือทะเบียนสมรส

กรณีที่ท่านเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีธนาคารสำหรับรับเงินต้นและผลตอบแทนคืน จะต้องแนบเอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลงดังนี้
1. ภาพถ่ายสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกของบัญชีใหม่ที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลง

หรือติดต่อ Siam Validus Call center โทร +(66) 2-026-6574 เจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำกับท่านโดยตรง

สยามวาลิดัสมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

ความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความสำคัญต่อสยามวาลิดัส สยามวาลิดัสให้ความสำคัญในเรื่องนี้เพื่อให้ท่านแน่ใจว่าแพลตฟอร์มของสยามวาลิดัสมีความปลอดภัยสูงสุด และเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ได้ ที่นี่

แจ้งปัญหาการใช้งาน

กรณีที่ท่านพบปัญหาการใช้งานสามารถติดต่อสยามวาลิดัสได้ด้วยช่องทางต่อไปนี้

1. Siam Validus Call center โทร +(66) 2-026-6574
2. อีเมล
ด้านการลงทุน Email: IR@siamvalidus.co.th
ด้านการระดมทุน Email: SME@siamvalidus.co.th
ด้านพันธมิตรธุรกิจ Email: INFO@siamvalidus.co.th
3. Line Official ID : @Siamvalidus

การร่วมทุนระหว่าง เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น และ วาลิดัส บริษัทฟินเทคชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน

สยาม วาลิดัส เป็นบริษัทในกลุ่มของ วาลิดัส ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทฟินเทคชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน และเป็นพันธมิตรกับบริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจจัดจำหน่ายในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

เราคือหนึ่งในแพลตฟอร์มระดมทุนให้ธุรกิจ SMEs ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค โดยมีเป้าหมายเพื่อลดช่องว่างด้านเงินทุนในกับ SMEs ในภูมิภาค ซึ่งบริษัทได้นำเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) มาใช้ในการช่ายระดมทุนให้กับ SMEs

นอกจากนี้ สยาม วาลิดัสยังเป็นบริษัทจากต่างชาติรายแรกที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง สำหรับการระดมทุนในรูปแบบ หุ้นกู้ เพื่อธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย และมีการจับมือร่วมกับบริษัทชั้นนำอีกหลายแห่งเพื่อเข้าถึงกลุ่ม SMEs ในวงที่กว้างขึ้น

วาลิดัส ได้รับการไว้วางใจและสนับสนุนจาก Venture Capital ชั้นนำ

เริ่มต้นลงทุนใน SMEs ทางเลือกใหม่เพื่อผลตอบแทนที่สูงกว่า