ผลตอบแทนกำหนดชัดเจน
ไม่ผันผวนตามตลาดหุ้น เพิ่มทางเลือกการลงทุน และกระจายความเสี่ยง

ผลตอบแทนสูง 4-9% ต่อปี
ขึ้นอยู่กับ Credit Score

เลือกระยะเวลารับผลตอบแทนได้ตามต้องการ ลงทุนระยะสั้น 1-4 เดือน หรือ ระยะยาวสูงสุด 12 เดือน

พลิกโฉมการลงทุนใน SMEs ไทย
เปิดกว้างและอิสระแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

ก้าวเข้าสู่การลงทุนใน SMEs ศักยภาพสูงของไทยได้อย่างง่ายๆ ด้วยแพลตฟอร์มคราวด์ฟันดิงจากสยาม วาลิดัส ที่มีระบบ AI ช่วยคัดเลือกธุรกิจที่ตรงกับความต้องการ พร้อมคาดการณ์ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี และมี Dashboard สรุปผลการลงทุนแบบ Real-time สามารถดูได้ทุกที่ ทุกเวลา

30,000
ล้านบาท

ลงทุนใน SMEs

90

ของผู้ระดมทุนกลับมาใช้บริการอีก

แหล่งข้อมูล : บทวิเคราะห์ตลาดโดยรวม (ข้อมูลภายใน บ. วาลิดัส) ณ วันที่ 1 ส.ค. 64

การประเมินความเสี่ยงการลงทุน

ลงทุนอย่างมั่นใจ เพราะสยาม วาลิดัส จัดทำ SV Score เพื่อให้นักลงทุนใช้ประเมินความเสี่ยงการลงทุนได้ด้วยตัวเอง โดย SV Score เป็นการประเมินระดับความเสี่ยงของบริษัทผู้ขอระดมทุน (SMEs) ที่ต้องการออกหุ้นกู้ โดยพิจารณาจากหลายปัจจัย เช่น ประเภทธุรกิจ, งบการเงิน, ประวัติทางการค้า เป็นต้นโดยมีการอัพเดตจากข้อมูลจริงเพื่อให้สะท้อนถึงศักยภาพของหุ้นกู้ ณ ปัจจุบัน

ระดับความเสี่ยงและอัตราดอกเบี้ย

A+

5-6%

A

6-8%

B+

7-9%

B

8-12%

C+

9-13%

C

10% ขึ้นไป

หมายเหตุ:

 • บริษัทที่ไม่มีการจัดอันดับ อัตราดอกเบี้ย 4-6%
 • อัตราดอกเบี้ย คิดเป็น % อัตราดอกเบี้ยต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าว เป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณเท่านั้น ผลตอบแทนที่ท่านจะได้รับจริง จะแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับหุ้นกู้ที่ท่านเลือก

สมัครเป็นนักลงทุนได้ง่ายๆ
ผ่านโทรศัพท์มือถือ

เพียงใช้เบอร์โทรศัพท์ อีเมล บัตรประชาชน และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือภาพหน้าจอบนแอปพลิเคชั่นของธนาคารที่มีเลขบัญชีของคุณ

ปลอดภัยทุกขั้นตอนด้วยการยืนยันตัวตนแบบ Live Photo พร้อมสมัครง่ายใน 3 ขั้นตอน

แพลตฟอร์มของเราทำงานอย่างไร

สร้างพอร์ตการลงทุนของคุณ

1 ลงทะเบียนและกรอกข้อมูล

2 ทดสอบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

3 อัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร

4 เริ่มลงทุนได้ภายใน 24 ชั่วโมง

โอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากกว่า เริ่มแล้ววันนี้

ลงทะเบียนเลย

วิธีค้นหาและลงทุนใน SMEs ที่น่าเชื่อถือ

1 ดูโอกาสการลงทุนที่อัปเดตใหม่

2 เลือกธุรกิจ SMEs ที่คุณสนใจ

3 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกิจการและหุ้นกู้

4 ลงทุนในกิจการได้เลย!

ลงทุนใน SMEs ได้อย่างเร็ว ง่ายและเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

ลงทะเบียนเลย

บริการของเรา

สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน
อ้างอิงใบแจ้งหนี้

ระยะเวลาลงทุน 1-6 เดือน
ผู้ระดมทุนเป็นธุรกิจคู่ค้าที่แข็งแกร่งในระบบ Supply Chain ของเอสซีจี
ได้รับผลตอบแทนสูง ระยะเวลาลงทุนสั้น

สินเชื่อวงเงินหมุนเวียนทั่วไป

ระยะเวลาลงทุนสูงสุด 12 เดือน
สามารถเลือกรับผลตอบแทนทั้งหมดเมื่อครบกำหนด หรือรับเป็นรายเดือน
เลือกรับผลตอบแทนตามระดับวิเคราะห์ความเสี่ยงได้ด้วยตัวเอง

คำถามที่พบบ่อย

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการเปิดบัญชีเพื่อการลงทุน

ผู้ลงทุนที่ผ่านการรับรอง (Accredited Investors)

หมายถึงผู้ที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 1. กลุ่มที่ 1: ผู้ลงทุนที่มีประสบการณ์ลงทุนโดยตรงในตลาดหุ้นมาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี และมีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป
  – เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์สุทธิ ทั้งนี้สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น, และทรัพย์ที่ติดจำนอง
 2. กลุ่มที่ 2: ผู้ลงทุนมีประสบการณ์ลงทุนโดยตรงในตลาดหุ้นมาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี และมีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป
  – เอกสารเพื่อรับรองรายได้ต่อปี เช่น รายได้ที่เสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคล, สลิปเงินเดือน, รายได้จากค่าเช่า, รายได้จากการลงทุน
 3. กลุ่มที่ 3: ผู้ลงทุนมีประสบการณ์ในธุรกิจ หรือลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปี และมีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
  – เอกสารเพื่อรับรองประสบการณ์ทำงาน และพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ประวัติการเดินบัญชีธนาคารในช่วง 2-3 เดือนล่าสุด

โปรดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครเปิดบัญชีเพื่อการลงทุน ดังนี้

 • ไฟล์สแกนสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
 • ไฟล์สแกนสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก
 • เอกสารประกอบการพิจารณา สำหรับผู้ลงทุนที่ผ่านการรับรองแต่ละกลุ่มตามรายละเอียดข้างต้น

สยาม วาลิดัส ประเมินความเสี่ยงของ SMEs ที่ต้องการออกหุ้นกู้ อย่างไร

เราจะพิจารณาจากหลายปัจจัย เช่น ประเภทของสินเชื่อ, งบการเงิน, ประวัติการเดินบัญชีธนาคาร เป็นต้น โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปคำนวณผ่านระบบ credit rating ของสยาม วาลิดัส

ธุรกิจประเภทใดที่สามารถสมัครเพื่อออกหุ้นกู้ผ่านแพลตฟอร์มคราวด์ฟันดิง

บริษัทที่จดทะเบียนในรูปแบบ บริษัทจำกัด หรือ บริษัทจำกัด (มหาชน)

มีการกำหนดระยะเวลาการลงทุนเท่าใด

หุ้นกู้โดยทั่วไปมีอายุระหว่าง 30-180 วัน ทั้งนี้ อายุหุ้นกู้มีความแตกต่างกันขึ้นกับประเภทของสินเชื่อ และเงื่อนไขการค้าของ SMEs ที่เป็นผู้ออกหุ้นกู้

สยาม วาลิดัส มีการเก็บค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง

มีการเก็บส่วนแบ่งจากรายได้ (เช่น ดอกเบี้ย ค่าเรียกเก็บ และค่าปรับ) ที่ผู้ลงทุนได้รับผ่านแพลตฟอร์ม

โดยจะกำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้จ่ายชำระคืน (เงินต้นและดอกเบี้ย) ผ่าน สยาม วาลิดัส เพื่อทำการหักส่วนแบ่งจากรายได้ก่อนจ่ายคืนเงินให้แก่ให้ผู้ลงทุนต่อไป ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบธุรกรรมได้จาก dashboard

ความเสี่ยงจากการลงทุน

เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการลงทุนในหุ้นกู้ผ่านแพลตฟอร์มคราวด์ฟันดิง ของสยาม วาลิดัส โปรดอ่านบทสรุปความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. ความต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน

การกระจายความเสี่ยง คือการกระจายเงินลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทซึ่งมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงโดยรวม แต่วิธีนี้จะไม่สามารถทำให้ความเสี่ยงทุกประเภทหมดไปได้

การกระจายความเสี่ยงคือองค์ประกอบสำคัญของการลงทุน ผู้ลงทุนไม่ควรจะนำเงินออมหรือเงินลงทุนทั้งหมดที่มีมาลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเพียงอย่างเดียว แต่ผู้ลงทุนควรพิจารณากระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์อื่นมีความเสี่ยงน้อยกว่า หรือมีความคล่องตัวมากกว่าเพื่อกระจายความเสี่ยง ด้วย

 1. ความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

การลงทุนในหุ้นกู้ผ่านแพลตฟอร์มคราวด์ฟันดิงนั้น ผู้ลงทุนจะได้รับชำระเงินคืนอย่างสม่ำเสมอจากบริษัทที่ออกหุ้นกู้จนกระทั่งหุ้นกู้ครบกำหนด
ก่อนการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดและลงนามยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้ที่กำลังจะลงทุน ซึ่งจะระบุอายุหุ้นกู้ และเงื่อนไข รวมทั้งจำนวนครั้งในการจ่ายชำระเงินคืน

ข้อสำคัญที่ควรทราบคือ ผู้ออกหุ้นกู้ผ่านคราวด์ฟันดิงจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว เกี่ยวกับสถานะทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง และความสามารถในการชำระคืนต่อผู้ลงทุนเมื่อครบกำหนดการชำระ  สยาม วาลิดัส ไม่ได้เป็นผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ระดมทุนผ่านแฟลตฟอร์มของสยาม วาลิดัส และสยาม วาลิดัส ไม่ได้รับผิดชอบต่อความสามารถในการชำระคืนของผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

การลงทุนในหุ้นกู้ คราวด์ฟันดิง มีความเสี่ยง ซึ่งผู้ลงทุนควรตระหนักถึงความเสี่ยงเฉพาะตัวของรูปแบบการลงทุนดังกล่าว

 1. ความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุน และผลตอบแทนจากการลงทุน (ดอกเบี้ย)
  ผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาทางการเงินเหมือนกับธุรกิจทั่วๆไป และผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงอาจจะไม่สามารถชำระเงินคืนได้ ในเหตุการณ์ที่ผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงไม่สามารถชำระเงินคืนหรือไม่ยินยอมที่จะชำระเงินคืน ผู้ลงทุนอาจจะสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดของท่านและจะไม่ได้รับเงินต้นคงเหลือในอนาคต

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ท่านลงทุนล้มละลายทางธุรกิจ ผู้ออกหุ้นกู้ และสยาม วาลิดัส จะไม่จ่ายเงินลงทุนของท่านคืน ผู้ลงทุนควรที่จะลงทุนในจำนวนที่สามารถสูญเสียเงินลงทุนได้ และผู้ลงทุนควรกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนของท่าน

หุ้นกุ้คราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนที่ไม่ได้รับการประกันความเสี่ยงจากบุคคลที่สาม หรือได้รับการคุ้มครองจากหน่วยงานรัฐบาล ดังนั้นผู้ลงทุนอาจจะสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดหากผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงล้มละลาย

 1. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

สภาพคล่องด้านการลงทุนคือการที่นักลงทุนสามารถขายหน่วยการลงทุนให้กับบุคคลที่สามหลังจากการลงทุนแล้วได้ ทั้งนี้การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงไม่สามารถขายหน่วยลงทุนต่อได้ และนักลงทุนควรจะมองการลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนในระยะยาวและไม่มีสภาพคล่อง

 

 1. การลงทุนแบบไม่มีหลักประกัน

การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันยกเว้นจะถูกเขียนไว้ในหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงนั้น ดังนั้นในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลาย จะไม่มีการนำทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงมาขายทอดตลาดเพื่อนำมาชำระคืนแก่นักลงทุน และผู้ลงทุนอาจจะไม่ได้รับการชำระเงินคืนเนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้ใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน

 1. ความเสี่ยงจากการไถ่ถอนก่อนกำหนด

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิจะชำระหนี้ครบจำนวนก่อนวันที่กำหนดไว้ในสัญญา ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนของท่านลดลง

 1. การชดใช้จากการเลิกกิจการ

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเกิดประสบปัญหาในการดำเนินการและเลิกกิจการ จะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับเจ้าหนี้โดยตรงก่อน (ซึ่งรวมถึงลูกจ้างผู้มีเงินเดือน และเจ้าหนี้ที่มีประกัน)  ผู้ลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงจึงจะได้รับการชำระหนี้เป็นลำดับต่อมา หลังจากเจ้าหนี้อื่นที่มีสิทธิมากกว่า

 1. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและเงินเฟ้อ

ผลตอบแทนจากหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นลักษณะผลตอบแทนคงที่ซึ่งไม่ได้อ้างอิงตามดัชนีอ้างอิง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดเพิ่มสูงขึ้น จะส่งผลให้อัตราผลตอบแทนโดยเปรียบเทียบที่ได้รับจากหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (ซึ่งได้ลงทุนไว้ก่อนหน้า) ลดลง  และในกรณีที่เกิดภาวะเงินเฟ้อ การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงอาจจะมีมูลค่าต่ำลง

การร่วมทุนระหว่าง เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น และ วาลิดัส บริษัทฟินเทคชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน

สยาม วาลิดัส เป็นบริษัทในกลุ่มของ วาลิดัส ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทฟินเทคชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน และเป็นพันธมิตรกับบริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจจัดจำหน่ายในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

เราคือหนึ่งในแพลตฟอร์มระดมทุนให้ธุรกิจ SMEs ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค โดยมีเป้าหมายเพื่อลดช่องว่างด้านเงินทุนในกับ SMEs ในภูมิภาค ซึ่งบริษัทได้นำเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) มาใช้ในการช่ายระดมทุนให้กับ SMEs

นอกจากนี้ สยาม วาลิดัสยังเป็นบริษัทจากต่างชาติรายแรกที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง สำหรับการระดมทุนในรูปแบบ หุ้นกู้ เพื่อธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย และมีการจับมือร่วมกับบริษัทชั้นนำอีกหลายแห่งเพื่อเข้าถึงกลุ่ม SMEs ในวงที่กว้างขึ้น

วาลิดัส ได้รับการไว้วางใจและสนับสนุนจาก Venture Capital ชั้นนำ

เริ่มต้นลงทุนใน SMEs ทางเลือกใหม่เพื่อผลตอบแทนที่สูงกว่า