Skip to main content

Debt Crowdfunding คืออะไร
การระดมทุนแบบ Debt Crowdfunding นี้ ถือว่าเป็นการระดมทุนด้วยตราสารหนี้แบบหนึ่ง ที่มีจุดประสงค์เพื่อนำเงินมาเป็น Working Capital หรือเงินลงทุนระยะสั้น Working Capital ถือเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของ SME เป็นอย่างมาก เสมือนเป็นลมหายใจที่ช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีความต่อเนื่อง
แต่ด้วยธรรมชาติของ SME ที่เครดิตอาจยังไม่แข็งแรงมากนัก และยังไม่มีอำนาจต่อรองสูง ทำให้หลายครั้งต้องประสบปัญหาเงินทุนไม่เพียงพอ ทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก เช่น ในช่วงการรอรับเงินจากลูกค้าหรือนำไปชำระกับ Supplier หรือในช่วงที่ต้องการเงินก้อนเพื่อขยายกิจการ แต่ขอกู้ยืมจากสถาบันการเงินไม่ได้ เพราะไม่เข้าเงื่อนไขข้อกำหนดการกู้ยืม เช่น
• ไม่มีประวัติการชำระหนี้ที่ผ่านมาในข้อมูลเครดิต
• ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
• ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึง Strong cashflow ได้
• ภาระหนี้เดิม
ปัญหาการเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน จึงเป็น Pain Point คู่ธุรกิจ SME มาอย่างช้านาน ในปัจจุบัน Debt Crowdfunding ได้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้มากขึ้น เปิดโอกาสให้ SME สามารถไปได้ไกลขึ้น และยังเป็นอีกกลไกที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้ก้าวต่อไปอีกด้วย
นอกจากนี้แล้วการระดมทุนด้วย Debt Crowdfunding เป็นการกู้ยืมในรูปแบบของหุ้นกู้ ทำให้เจ้าของธุรกิจไม่ต้องสูญเสียความเป็นเจ้าของไป เมื่อเทียบกับการขายหุ้นบริษัทเพื่อแลกกับเงินทุน ทำให้ Debt Crowdfunding เป็นทางเลือกทางการเงินใหม่ ที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการ SME สำหรับตลาด Debt Crowdfunding ในปัจจุบันในประเทศไทยนั้น มีการระดมทุนกันที่ระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือน จนถึง 2 ปี โดยวงเงินที่นิยมจะอยู่ที่ตั้งแต่ 2 ล้านบาท ไปจนถึง 20 ล้านบาท
ในมุมนักลงทุนการลงทุนใน Debt Crowdfunding มีลักษณะการได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย ซึ่งส่วนใหญ่ บริษัทผู้ระดมทุน และ Crowdfunding Platform จะนิยม Structure ให้เป็นดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Interest Rate) ส่วนดอกเบี้ยจะมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับเครดิตของบริษัทที่ต้องการระดมทุน โดย Crowdfunding Platform จะเป็นผู้ช่วยในการคิดคำนวณนี้ออกมาเป็น Credit Rating ด้วย Credit Scoring Engine ของ platform นั้นๆ โดยจะพิจารณาจากตัวเลขอัตราส่วนทางการเงินในอดีต ลักษณะอุตสาหกรรม ผู้บริหาร จำนวนปีที่เปิดดำเนินการ เป็นต้น ซึ่งระดับอัตราผลตอบแทนอยู่ในระดับ 4%-15% ต่อปี นับว่าเป็นผลตอบแทนที่อยู่ในระดับที่น่าสนใจ
อาจกล่าวได้ว่า Dept crowdfunding เป็นอีกหนึ่งรูปแบบการลลงทุนที่เป็นผลดีแก่ในแง่ของตัว SME ที่เปิดโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นและเร็วขึ้น และยังผลดีให้แก่นักลงทุนในการเพิ่มพอร์ตการลงทุนแก่ SME ที่มีศักยภาพในการเติบโตอีกมากในประเทศ อย่างไรก็ตาม การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง สำหรับการลงทุนใน Debt Crowdfunding นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องที่ให้อย่างละเอียด ผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ www.siamvalidus.co.th ได้
สยาม วาลิดัส เป็นแพลทฟอร์มที่เข้ามาเชื่อมความต้องการระหว่างนักลงทุนและ SME เพื่อให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุด โดยนักลงทุนและ SME ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลและความเสี่ยงในการลงทุน หรือ สมัครเปิดบัญชี ผ่านทางช่องทางเว็บไซท์ www.siamvalidus.co.th ได้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ไลน์ Siam Validus
Source: การเงินธนาคาร

* คำเตือน: การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนที่มีความรู้และเข้าใจในด้านความเสี่ยง และสามารถในการตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง ซึ่งเหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุนของตนเอง โดยการลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ผู้ลงทุนควรพิจารณาเป็นการลงทุนจนครบกำหนดอายุของหุ้นกู้และไม่มีสภาพคล่อง รวมทั้ง หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนที่ไม่ได้รับประกันความเสี่ยงจากบุคคลที่สาม และไม่ได้รับความคุ้มครองจากหน่วยงานใดๆ ของรัฐ ซึ่งผู้ลงทุนอาจจะสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้
ดังนั้น ผู้ลงทุนจำเป็นต้องทำความเข้าใจลักษณะของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และสามารถรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ก่อนตัดสินใจลงทุน

สำหรับนักลงทุนที่สนใจเริ่มต้นลงทุนใน Crowdfunding สามารถลงทะเบียน หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร 02-026-6574 กด 2 และ ir@siamvalidus.co.th
สมัครเลย