เพิ่มศักยภาพให้กับ SMEs ผ่านการระดมทุนแบบดิจิทัล

นวัตกรรมใหม่เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตและอนาคตของ SMEs ไทย


บริษัท Fintech ชั้นนำที่มีการดำเนินงานแล้วใน 4 ประเทศ

16,000 ล้านบาท

มูลค่าการลงทุน (ทุกตลาด)

บทความเกี่ยวกับสยาม วาลิดัส ในสื่อต่าง ๆ