พิเศษเฉพาะพนักงาน SCG Home Business!!

ลงทุนในหุ้นกู้ Crowdfunding กับ Siam Validus

พิเศษ Cash back สูงสุด 250,000 บาท

แคมเปญพิเศษ สำหรับการลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิ้ง

ประเภทวงเงินหมุนเวียน (Working Capital Financing)
แบบชำระคืนรายเดือน (Installment) 6 เดือน

แคมเปญการลงทุน Working Capital ที่อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า 8.52% แบบผ่อนชำระ 6 เดือน

แคมเปญพิเศษ สำหรับการลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิ้ง

ประเภทวงเงินหมุนเวียน (Working Capital Financing)
แบบชำระคืนรายเดือน (Installment) 12 เดือน

แคมเปญการลงทุน Working Capital ที่อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า 8.52% แบบผ่อนชำระ 12 เดือน

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์การลงทุน หรือ รายละเอียดขั้นตอนการสมัคร เพิ่มเติมได้ที่ Siam Validus Line Official

Line @Siamvalidus