Skip to main content

โดยทั่วไปแล้วนักลงทุนมักให้ความสนใจการลงทุนในตลาดหุ้นของบริษัทใหญ่ ยิ่งบริษัทที่เป็นที่รู้จักมากขึ้นเท่าไร ยิ่งมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งข้อดีของการลงทุนกับบริษัทใหญ่ก็คือ พื้นฐานของความมั่นคง มีผู้ประเมินระดับความเสี่ยงและบทวิเคราะห์จากหลายสำนักให้ศึกษาก่อนการตัดสินใจ และโอกาสในการได้รับผลตอบแทนจากการเติบโตของธุรกิจ

การเติบโตของธุรกิจ SMEs เมื่อเทียบกับธุรกิจขนาดใหญ่แล้วน่าสนใจไม่น้อย เพราะ SMEs มีแรงขับเคลื่อนที่คล่องตัวและเร็วกว่า หลายๆบริษัทสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด ตามที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้วิเคราะห์แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ SMEs ตั้งแต่ปี 2564 ว่าถึงแม้จะมีผลกระทบจากการระบาดของ Covid19 แต่ก็มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 เปอร์เซ็นต์ หรือมีมูลค่ารวม 5.49 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.6 ของ GDP รวมของประเทศ อีกทั้งยังคาดการณ์ด้วยว่าในปี 2565 นี้ หากควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid19 ได้ ธุรกิจ SMEs มีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 3.2 – 5.4 เปอร์เซ็นต์ หรือมีมูลค่าประมาณ 5.67 – 5.79 ล้านล้านบาทเลยทีเดียว

SMEs จึงมักจะถูกมองข้ามจากนักลงทุนอยู่เสมอ อาจเพราะการเข้าถึงข้อมูลทางธุรกิจที่มีไม่มากนัก และยังไม่มีตลาดการระดมทุนให้กับ SMEs ขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย ทำให้นักลงทุนไม่มีโอกาสได้รับรู้และการวิเคราะห์เพื่อเพิ่มโอกาสใหม่ ๆ ในการลงทุนนั่นเอง

Crowdfunding แพลตฟอร์มที่เข้ามาช่วยเชื่อมโยง SMEs กับ นักลงทุน

ถือเป็นโมเดลที่สร้างขึ้นมาสำหรับธุรกิจ SMEs ที่ต้องการเงินทุน สามารถออกหุ้นกู้ให้กับบริษัทตัวเองได้ โดยสามารถขอระดมทุนจากนักลงทุนผ่านแพลตฟอร์มของสยาม วาลิดัส ผู้ให้บริการที่รับหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมต่อความต้องการสองฝั่ง ระหว่าง SMEs ที่ต้องการระดมทุน และนักลงทุน

ใช้เทคโนโลยีตรวจสอบคุณภาพของบริษัท SMEs

อีกหน้าที่หนึ่งของแพลตฟอร์ม Crowdfunding คือการตรวจสอบบริษัท SMEs ที่เข้ามาขอระดมทุน และทำการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อเป็นตัวช่วยตัดสินใจต่อการเลือกลงทุนของเหล่านักลงทุน ซึ่งสยาม วาลิดัสมีมาตรฐานในการคัดเลือกเทียบเท่าสถาบันการเงิน และยังมีรูปแบบการวิเคราะห์ที่มีมุมมองใหม่ ๆ ละเอียดและเจาะลึก  ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI และการจัดทำ Credit Score ที่ทางสยาม  วาลิดัสพัฒนาขึ้นเพื่อวิเคราะห์ผู้ขอระดมทุนในแต่ละราย จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักลงทุน ที่จะได้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้น สร้างความมั่นใจต่อการลงทุนแต่ละครั้งได้มากขึ้น ผ่านแพลตฟอร์มสยาม วาลิดัส

การลงทุนกับบริษัท SMEs ยังมีข้อดีด้านอื่นอีกด้วย

เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนในบริษัทใหญ่แล้ว การลงทุนแบบ Crowdfunding จะใช้เงินลงทุนเริ่มต้นไม่สูงมาก อีกทั้งยังได้ผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะเวลาที่สั้นกว่าด้วย โดยสำหรับสยาม วาลิดัสนั้น เริ่มต้นใช้จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 50,000 บาท และมีรูปแบบระยะเวลาลงทุนให้เลือกที่หลากหลาย ทั้งระยะสั้น 1-4 เดือน และระยะยาวสูงสุด 12 เดือน ทำให้นักลงทุนสามารถบริหารจัดการเงินทุนได้ทุกจังหวะการเงินของตัวเอง โดยไม่ต้องกังวลกับเรื่องผลตอบแทนที่จะผันผวนตามตลาดทุนอื่น ๆ

สุดท้าย การลงทุนใน SMEs ผ่านแพลตฟอร์ม Crowdfunding ของสยาม วาลิดัส จึงนับเป็นอีกโอกาสของนักลงทุนที่น่าสนใจไปไม่น้อยไปกว่าบริษัทใหญ่ ๆ เลยทีเดียว

* คำเตือน: การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนที่มีความรู้และเข้าใจในด้านความเสี่ยง และสามารถในการตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง ซึ่งเหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุนของตนเอง โดยการลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ผู้ลงทุนควรพิจารณาเป็นการลงทุนจนครบกำหนดอายุของหุ้นกู้และไม่มีสภาพคล่อง รวมทั้ง หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนที่ไม่ได้รับประกันความเสี่ยงจากบุคคลที่สาม และไม่ได้รับความคุ้มครองจากหน่วยงานใดๆ ของรัฐ ซึ่งผู้ลงทุนอาจจะสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้
ดังนั้น ผู้ลงทุนจำเป็นต้องทำความเข้าใจลักษณะของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และสามารถรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ก่อนตัดสินใจลงทุน

สำหรับนักลงทุนที่สนใจเริ่มต้นลงทุนใน Crowdfunding สามารถลงทะเบียน หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร 02-026-6574 กด 2 และ ir@siamvalidus.co.th
สมัครเลย