Skip to main content
Category

Uncategorized

Uncategorized
ตุลาคม 7, 2022

Validus และ Citi ตั้งวงเงิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อขับเคลื่อนการจัดหาเงินทุน SME

ครั้งแรกกับความร่วมมือระหว่างธนาคารขนาดใหญ่ระดับโลกและฟินเทคในเอเชียตะวันออกเฉีย…