Skip to main content

หากคุณอยากเริ่มต้นลงทุนหุ้นกู้ระยะสั้น แต่เลือกบริษัทไม่เป็น หรือเลือกไม่ถูก วันนี้ Siam Validus มาช่วยคัดเลือกให้แล้ว

เจาะลึก Siam Validus คัดเลือกบริษัทแบบไหน ? ที่สามารถให้ผลตอบแทนที่รวดเร็ว และมั่นคงได้

ต้องบอกก่อนว่า การที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งจะเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มของ Siam Validus เพื่อระดมเงินทุนในรูปแบบ Debt  Crowdfunding ได้นั้น บริษัทจะต้องผ่านด่านในการคัดเลือกมาอย่างมากมาย

และแน่นอนว่า…เมื่อมีการคัดเลือก นั่นหมายความว่าหุ้นกู้ Crowdfunding ที่มีการเสนอขายบนแพลตฟอร์มของ Siam Validus จะต้องเป็นหุ้นกู้ที่คัดเลือกมาแล้วว่ามีคุณภาพ และเชื่อถือได้

เกณฑ์การคัดเลือกของ Siam Validus มีอะไรบ้าง?

อย่างที่บอกไป การจะเข้ามาระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นกู้ Crowdfunding บนแพลตฟอร์มของ Siam Validus นั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย การคัดเลือกก็จะมีรายละเอียดอยู่ไม่น้อย

✔️ มีการตรวจสอบคุณสมบัติบริษัทเทียบเท่ามาตรฐานของสถาบันการเงิน

✔️ เป็นบริษัทที่มีข้อมูลคู่ค้าที่ชัดเจน โดยเป็นข้อมูลโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

✔️ มีการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ขอออกหุ้นกู้ สถานะและประวัติเครดิตของบริษัท

✔️ มีการศึกษาที่มาที่ไปของรายได้ ยอดที่ต้องการระดมทุนสอดคล้องกับความจำเป็นของธุรกิจ และข้อมูลการค้าที่สามารถบ่งบอกสถานะและศักยภาพของบริษัท

นอกจากจะมีเกณฑ์การคัดเลือกบริษัทแล้วนั้น ยังมีการใช้เครื่องมือสำคัญเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์บริษัทอีกด้วย เช่น

𝐀𝐈 (𝐀𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐥𝐥𝐢𝐠𝐞𝐧𝐜𝐞) ประมวลผลโดยการย่อยข้อมูลมหาศาลออกมาเป็นข้อมูลเฉพาะ ในมุมมองที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุมัติเครดิต ทำให้มีมุมมองด้านความต้องการด้านการเงิน ช่วยประเมินความเสี่ยงของธุรกิจได้ดีขึ้นกว่าเดิม

𝐃𝐚𝐭𝐚 𝐃𝐫𝐢𝐯𝐞𝐧 การขับเคลื่อนโดยการใช้ Real Data หรือข้อมูลที่ ณ ปัจจุบัน มาประกอบการประเมินศักยภาพในรูปแบบ Credit Scoring และประกอบการระดมทุนในแต่ละครั้ง สะท้อนรูปแบบของบริษัทรวมถึงความต้องการทางการเงินของบริษัทที่จะระดมทุนซึ่งจะทำให้การระดมทุนสามารถช่วยเหลือกิจการนั้น ๆ ได้จริง ไม่มากไปหรือน้อยไป

ซึ่งทั้งหมดนี้ ทำให้ Siam Validus แตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่น ๆ ทั้งความสามารถในการคัดกรองคุณสมบัติของผู้ออกหุ้นกู้ และการวิเคราะห์ผ่าน Credit Score ช่วยให้นักลงทุนเลือกลงทุนได้ตามระดับการรับความเสี่ยงของตัวเองได้

สุดท้ายนี้ Siam Validus ยังให้ความสำคัญต่อความเชื่อมั่น และความไว้ใจของนักลงทุนมาเป็นอันดับหนึ่ง ทั้งในแง่ผลตอบแทนที่ไม่ผันผวนตามตลาดทุน ความโปร่งใส และการเข้าถึงข้อมูลที่ศึกษาได้มากกว่า

Investment-based Crowdfunding ทางเลือกใหม่ของการลงทุนที่นักลงทุนห้ามพลาด!

* คำเตือน: การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนที่มีความรู้และเข้าใจในด้านความเสี่ยง และสามารถในการตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง ซึ่งเหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุนของตนเอง โดยการลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ผู้ลงทุนควรพิจารณาเป็นการลงทุนจนครบกำหนดอายุของหุ้นกู้และไม่มีสภาพคล่อง รวมทั้ง หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนที่ไม่ได้รับประกันความเสี่ยงจากบุคคลที่สาม และไม่ได้รับความคุ้มครองจากหน่วยงานใดๆ ของรัฐ ซึ่งผู้ลงทุนอาจจะสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้
ดังนั้น ผู้ลงทุนจำเป็นต้องทำความเข้าใจลักษณะของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และสามารถรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ก่อนตัดสินใจลงทุน

สำหรับนักลงทุนที่สนใจเริ่มต้นลงทุนใน Crowdfunding สามารถลงทะเบียน หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร 02-026-6574 กด 2 และ ir@siamvalidus.co.th
สมัครเลย