Skip to main content

ภาพรวมคราวด์ฟันดิงโตกระฉูด 20 เท่าหลังผ่อนผันกฎเกณฑ์ในปี 63 เปิดจองซื้อแค่ 80% ก็ถือว่าระดมทุนสำเร็จ 

 

          นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. บรรยายพิเศษในหัวข้อ “พัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่มีผลต่อรูปแบบการระดมทุนในตลาดทุนไทย” ในงาน “SEC Capital Market Regional Seminar 2022”

 

            โดยช่วงหนึ่งได้กล่าวถึงการระดมทุนรูปแบบดิจิทัลในตลาดทุนในปัจจุบันมี 2 รูปแบบ ได้แก่ การระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิงและการระดมทุนแบบ ICO ซึ่งเป็นเครื่องมือให้เหล่าเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่รวดเร็ว ในขณะที่นักลงทุนเองก็มีทางเลือกในการลงทุนมากขึ้นมีการกระจายพอร์ตลงทุนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น สำหรับผู้ที่สนใจระดมทุน ก็ไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารการเสนอขายหรือว่าไฟลิ่งเหมือนกับหุ้น แต่สามารถจัดการผ่านผู้ให้บริการ (platform) ได้เลย

            จากสถิติตั้งแต่ปี 62-65 เผยให้เห็นว่ามีการระดมทุนผ่านวิธีคราวด์ฟันดิง คิดเป็นมูลค่า 3,450 ล้านบาท โดยในจำนวน 3,340 ล้านบาทเป็นการระดมทุนหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงและเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญมากถึง 20 เท่าในปี 64(ส่วนใหญ่เป็นหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง) ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการผ่อนปรนเกณฑ์การเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง หากมีผู้จองซื้อถึง 80% ของจำนวนเงินที่ขอระดมทุนให้ถือว่าระดมทุนสำเร็จ จากเดิมที่หากไม่ถึง 100% ต้องยกเลิกการเสนอขาย